Stichting koudbloedigen Opvang Serpo

SCHENKMOTIEF


  Wist U

 • Dat "SERPO" met raad en daad bijdraagt aan de oplossing van problemen met reptielen en amfibieën.

 • Onder andere door hulp te bieden bij beten door gifslangen, door ontsnapte dieren op te sporen en door opvang te bieden voor in beslag genomen, mishandelde of verwaarloosde reptielen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van taken die door "SERPO" uitgevoerd worden.

 • Dat er jaarlijks vele tientallen schildpadden, leguanen, (gif)slangen, vissen, spinnen en krokodillen (o.a. croky, onze grootste nijlkrokodil) worden ondergebracht bij "SERPO"

  Neushoornadder serpo foto

 • Dat het opvangen van een krokodil, het eerste jaar, ruim Euro 5000.- aan kosten met zich meebrengt.

 • Dat een krokodil heel oud kan worden en de jaarlijkse vaste lasten in de duizenden euro's lopen.

 • Omdat de opvang van reptielen steeds meer onder (financiële) druk komt te staan en "SERPO" geheel zonder één cent subsidie, e.d. haar taken tot stand brengt en u wellicht deze activiteiten een warm hart toedraagt zijn wij dankbaar voor iedere gift.

  Mee deden bijvoorbeeld:

  KIDS FOR ANIMALS afdeling Pijnacker enige tijd geleden werden wij blij verrast met een schenking van maar liefst Euro 225.- die de leden van de jeugdafdeling van de dierenbescherming in Pijnacker met een actie voor "SERPO" verzameld hadden.

  Van de KIDS FOR ANIMALS uit Aalsmeer kregen we Euro 550.-. Zij hadden dit geld verzameld door o.a. kaarsen te verkopen. Dit geld werd ons aangeboden tijdens een feestelijk treffen van KFA-Aalsmeer in het reptielenhuis waarbij het jeugdlid die de meeste kaarsen verkocht had een stoffen knuffelreptiel cadeau kreeg.

  Ook dit geld is geheel ten goede gekomen aan de verzorging van vele dieren die "SERPO" jaarlijks opvangt, nogmaals bedankt Kids For Animals.

  Goed idee zeg, ik doe ook mee.

  Rabo bank: 38.34.90.901 t.g.v. serpo - Delft


  Index 18-01-2008 "SERPO"©